top of page

Polityka Prywatności

Spółka SALONY MEBLOWE LINOWSKI STANISŁAW, LINOWSKI TOMASZ SPÓŁKA JAWNA (dalej jako: „Salony Meblowe Linowski”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników swojego serwisu internetowego (www.linowski.com.pl). Salony Meblowe Linowski stosują wszelkie niezbędne środki mające na celu zabezpieczenie danych przed ich utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych czy niewłaściwym ich wykorzystaniem. Na tej stronie znajdziesz podstawowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas danych.

 

  1.   Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych są SALONY MEBLOWE LINOWSKI STANISŁAW, LINOWSKI TOMASZ SPÓŁKA JAWNA. z siedzibą w Płocku, ul Wyszogrodzka 164, 09-410, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000277897, NIP: 7742413936, REGON: 611020780. Z administratorem możesz się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@linowski.com.pl, telefoniczne pod numerem: 24 266 94 44 lub pisemnie na adres siedziby spółki.

 

  2.   Jakie dane są przetwarzane przez Salony Meblowe Linowski?

Salony Meblowe Linowski wykorzystują następujące dane: 

 • Imię,

 • Nazwisko,

 • Adres zamieszkania, 

 • Adres e-mail,

 • Numer telefonu.

 

  3.   W jakim celu Salony Meblowe Linowski przetwarzają dane?

Celem przetwarzania jest:

 • udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane w formularzach kontaktowych, 

 • korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art.6 ust. 1 lit. b RODO).

Formularze kontaktowe są dostępny na stronie internetowej Salony Meblowe Linowski (link 1: http://www.linowski.com.pl/wycena, link 2: http://www.linowski.com.pl/zamowprojekt). Dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody.

 

  4.   W jaki sposób pozyskujemy dane? 

Wszystkie dane jakimi dysponujemy pochodzą bezpośrednio od Ciebie tj. dane przekazujesz wypełniając formularz kontaktowy.

 

  5.   Czy muszę podawać swoje dane?

Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne. Niemniej jednak w przypadku braku ich podania nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na zadane w formularzach kontaktowych pytania i uniemożliwi to złożenie i realizację zamówienia.

 

  6.   Jak długo przetwarzamy dane kontaktowe? 

To od Ciebie zależy jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane. W sytuacji, gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych zostaną one niezwłocznie usunięte. 

 

  7.   Czy udostępniamy dane innym podmiotom? 

Salony Meblowe Linowski nie udostępniają Twoich danych innym podmiotom.

 

  8.   Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem danych? 

Oprócz prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych jak i wycofania zgody na newsletter, przysługuje Tobie również prawo do: 

 • dostępu do swoich danych, 

 • sprostowania swoich danych, 

 • usunięcia swoich danych.

Niezależnie od powyższego możesz złożyć skargę od krajowego organu nadzoru (obecnie GIODO, a w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy Salony Meblowe Linowski naruszą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 

  9.   Pliki cookies

Serwis internetowy Salony Meblowe Linowski wykorzystują pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies przechowywane są zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu podczas przeglądania zawartości serwisów internetowych Salony Meblowe Linowski. Pliki cookies wykorzystywane są do następujących celów: 

 • analizy Twojego zachowania w serwisie internetowym Salony Meblowe Linowski w celu dostosowania prezentowanych treści oraz przekazów reklamowych do indywidualnych zainteresowań, 

 • analizy danych statystycznych dotyczących zachowania innych użytkowników serwisu internetowego Salony Meblowe Linowski w celu ich optymalizacji,

 • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisów internetowych Salony Meblowe Linowski.

W ramach serwisu internetowego Salony Meblowe Linowski wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies: 

- „sesyjne” (session cookies) oraz, 

- „stałe” (persistent cookies). 

 

Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. W każdym czasie możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia. Zmiany ustawień możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

bottom of page